Festival Akcent vznikl z naléhavé potřeby vytvořit platformu pro umění, které překračuje hranice mezi uměleckou tvorbou, sociálními problémy a politikou.


Organizátoři festivalu chápou umění jako unikátní prostředek komunikace, která není omezena pouze na tradiční konzumenty umění, na návštěvníky divadel, galerií a koncertních síní. Festival Akcent chce dát prostor dokumentárnímu divadlu, komunitnímu umění, sociálním intervencím, umění ve veřejném prostoru a prezentovat aktivity, které uměleckými prostředky vstupují na pole společensky prospěšné či společensky kritické činnosti. Festival Akcent chce prosazovat nový pohled na funkci umění v sociálním kontextu.

Čtvrtý ročník festivalu Akcent budou tvořit divadelní představení, instalace, akce ve veřejném prostoru, výstava a konference na téma Radikální divadlo včera a dnes.
Leitmotivem letošního ročníku je Paměť.
Centrem festivalu Akcent 2013 bude Divadlo Archa.
Patronem festivalu je socioložka Jiřina Šiklová.
Ředitelkou festivalu je Jana Svobodová.
Dramaturgický tým: Jana Svobodová, Ondřej Hrab, Henk Keizer, Petra Čechová

 

 

FESTIVAL AKCENT 2012 | 2011 | 2010