Maria Schejbal a Krzysztof Tusiewicz / Teatr Grodzki (PL): Probudit diváky!

magic moutain 01  Členové Teatru Grodzki Maria Schejbal a Krzysztof Tusiewicz představí principy své práce formou vizuální komentované prezentace.

Na základě projektů, do kterých tvůrci aktivně zapojili představitele sociálně znevýhodněných skupin, vzniká otázka „Jaký je vztah mezi divadlem a sociálními problémy?"
V centru výstavy originálních prací Petera Schumanna Radikální divadlo včera a dnes budou členové teatru Grodzki dokumentovat principy své práce ve vztahu k unikátním scénickým postupům divadla Bread and Puppet, jeho zájmům v ožehavých sociálních otázkách společnosti, síle vizuálního vyjádření a specifickému způsobu zapojování publika.

Maria Schejbal od roku 2001 řídí kulturní a vzdělávací centrum Teatr Grodzki v Bielsku-Biała. Více než patnáct let vede dílny zaměřené na vzdělávání v oblasti divadla. V nich se mimo jiné soustředí na práci s drogově závislými. Maria Schejbal je autorkou několika publikací určených učitelům a odborníkům na vzdělávání. Ve své práci vychází ze zkušeností ze spolupráce s Peterem Schumannem a divadlem Bread and Puppet.